Korzystając z naszego sklepu internetowego Grymel.pl zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookie w celu umożliwienia Tobie wygodnego korzystania z naszych usług. Więcej na temat wykorzystania plików cookie znajdziesz w polityce prywatności.
Zostań naszym fanem na Facebook-u, a nie ominą Cię żadne promocje, konkursy, nowości oraz aktualności ze świata gier.
Produkt dnia
Bestsellery
Balan Wonderworld PL + Bonusy
Cena: 224.90 zł
Nintendo Switch
Warhammer: Vermintide II Deluxe Edition PL
Cena: 209.90 zł
PS4
John Wick HEX
Cena: 114.90 zł
Xbox One
Magic The Gathering: Ikoria - Lair of Behemoths - Red Theme Booster
Cena: 29.90 zł
Gra Planszowa
Newsletter
Regulamin
Sklepu GRYMEL.pl
 
§ 1 Postanowienia ogólne
 
1.    Sklep internetowy Grymel.pl dostępny pod adresem www.grymel.pl, prowadzony jest
     przez firmę „REMER” Remigiusz Miller, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Zielona Góra
     pod numerem ewidencyjnym 04757.   
     NIP: 973-088-32-70
     REGON: 080354193                                                                                                    
     Siedziba firmy znajduje się pod adresem: 66-004 Zielona Góra, ul. Racula - Bojka 6.
2.    Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy
     zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym – zwanym dalej
     Grymel.
3. Użytkownikiem jest osoba odwiedzająca strony sklepu internetowego Grymel pod adres www.grymel.pl
 
§ 2 Zamówienia
  

1.    Zamówienia na stronie www.grymel.pl można składać tylko w formie detalicznej. W sprawie zamówień hurtowych dla podmiotów gospodarczych należy kontaktować się mailowo na adres hurt@grymel.pl. W przypadku zamówień noszących znamiona hurtowych, Grymel zastrzega sobie możliwość ich anulowania.
2.    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Grymel
     zastrzega sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
3.    Zamówienie odbywa się poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie
     Sklepu.
4.    Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie danych do dostawy (imię, nazwisko,
     ulica, kod pocztowy, miasto) oraz danych kontaktowych (imię, nazwisko, e-mail, telefon).
5.    Do złożenia zamówienia nie jest konieczna rejestracja.
6.    Grymel w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonywanego
     zamówienia z płatnością przy odbiorze oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia. Takimi przypadkami są:
                  a) podanie nieprawdziwego imienia i nazwiska
                  b) podanie nieprawdziwego adresu odbioru
                  c) podanie nieprawdziwego adresu e-mail oraz telefonu
                  d) wcześniej nieodebrane zamówienie z płatnością przy odbiorze
                  e) wcześniej kilkukrotne anulowanie zamówienia przedpremierowego z płatnością
                      przy odbiorze, jego nieopłacenie lub anulowanie
7.    Przyjęcie do realizacji zamówienia odbywa się po kliknięciu przez Klienta przycisku potwierdzającego zakup.
 8.    Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u
      dystrybutora (przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru). W
      przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania lub całościowe anulowanie).
 9.    W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Grymel
      zastrzega sobie prawo do całkowitego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie
      poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.
 10. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury. Klient
      może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzenie
      powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt e-mailem lub telefoniczny.
11.   Umowa kupna sprzedaży między Grymel, a Klientem zawierana jest w momencie otrzymania przez Klienta informacji mailowej o wysyłce zamówienia i przekazania przesyłki przewoźnikowi
 
§ 3 Ceny
 
1.    Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.    Informacja o towarach i usługach przedstawiona na stronach sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa. Stanowią one ogłoszenie i informację Grymel o towarach możliwych do zakupu poprzez złożenie zamówienia przez Klienta, które stanowi ofertę zakupu na stronie sklepu internetowego oraz sugerowany cennik towarów, które to stanowią zaproszenie do składania ofert w celu zawarcia umowy sprzedaży. Okładki prezentowanych produktów są podglądowe i Grymel zastrzega sobie prawo do różnic w ich wyglądzie nie mających wpływu na opis produktu i jego działanie.
3.    Ceny na produkty przedpremierowe mogą ulec zmianie (na wyższe lub niższe) w przypadku, gdy wydawca poinformuje o zmianie ceny już po wystawieniu produktu do oferty. O takim fakcie Klient zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku braku akceptacji nowej ceny przez Klienta, zamówienie zostanie anulowane.
4.    Grymel zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty,
     przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian.
 
 
§ 4 Koszty i czas dostawy
 
1.    Przy każdym towarze podana jest informacja o dostępności towaru, czyli przewidywanym
     czasie realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do
     realizacji (art.2 pkt.7) do chwili wysłania zamówionych towarów, przy czym uwzględniane
     są tylko dni robocze.
2.    Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
3.    Zamówienia na towary o różnej dostępności, wysyłane jest po skompletowaniu całości tzn.
     po upływie czasu najdłuższego z podanych.
4.    Grymel pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta, z którą można
     się zapoznać w każdej chwili na stronie.
      5.    Towar można odebrać osobiście pod adresem firmy, poprzez wybór odpowiedniej formy
           dostawy w koszyku lub po wcześniejszym kontakcie poprzez
e-mail lub telefon.
 
§ 5 Formy płatności
 
1.    Klient może wybrać następujące formy płatności:
      płatność przy odbiorze – należność pobiera kurier
      płatność kartą kredytową lub przelewem – za pośrednictwem serwisu PayU S.A.
      przelewem bezpośrednio na rachunek bankowy sklepu
2.    Na płatność składa się cena towaru oraz koszt przesyłki
3.    W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w terminie do 7 dni od złożenia
     zamówienia Grymel uprawniony jest do anulowania zamówienia (w przypadku zamówień przedpremierowych płatność należy dokonać najpóźniej do 7 dni przed premierą)
3.    Za zamówienia przedpremierowe Klient ma możliwość zapłaty najpóźniej 7 dni przed premierą. Grymel zastrzega sobie prawo ograniczenia takiej możliwości na zakup produktów kolekcjonerskich/limitowanych lub w przypadku Klienta, który ma bardzo złą historię zamówień (ponad 20% anulowanych) na swoim koncie, na którym jest dużo anulowanych zamówień na prośbę Klienta lub ich anulacja wynikała z powodu ich nieopłacenia. W przypadku pozbawienia Klienta takiej możliwości, zamówienie oczekuje na płatność w terminie, który jest zawarty w art. 5 pkt. 3., o czym Klient zostanie poinformowany mailowo.
 
§ 6 Zwroty i reklamacje
 
1.    Wszystkie towary w sklepie Grymel pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i
     pochodzą od autoryzowanych dystrybutorów.
2.    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827), Klient może zrezygnować z towaru z zakupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.
3.    Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w
     przeciągu 14 dni przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta. Sklep
     nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4.  Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
5.    Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fabryczne może skorzystać ze
     świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych lub brakujących elementów i skierowania reklamacji bezpośrednio do Grymel, Klient powinien odesłać wadliwy produkt pod nasz adres. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek wysłanych za pobraniem. Do odsyłanego towaru należy dołączyć pismo z dokładnym opisem zaistniałego problemu. Reklamacje zostaną rozpatrzone w przeciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym towarem. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zwrócimy Klientowi równowartość ceny produktu lub zaoferujemy mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru, Grymel zwraca
     natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6.    Grymel ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności
     towaru z umową. Klient traci to uprawnienie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od
     stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie.
7.    Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest
     uszkodzeniami mechanicznymi zewnętrznego pochodzenia. Dlatego zalecamy przed
     odebraniem przesyłki sprawdzenie, czy opakowanie nie posiada widocznych uszkodzeń.
     W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W
     przypadku gdy opakowanie nosi znamiona uszkodzenia, lub taśmy są zerwane, należy nie
     przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody i skontaktować się jak najszybciej z Grymel w celu wyjaśnienia sprawy.
8.   Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności takich jak: mediacja (w ramach której konsument oraz przedsiębiorca rozstrzygają nieporozumienie przy udziale mediatora), czy sądownictwo polubowne (rozpoznanie sporu następuje przez arbitra, niezależnego specjalistę rozstrzygania sporów), które to sposoby są oparte na zasadzie dobrowolności. Skorzystanie z nich wymaga złożenia przez Konsumenta odpowiedniego wniosku w instytucji zajmującej się polubownym rozstrzyganiem sporów, tj. w szczególności: powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów (udzielających bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu konsumenta z przedsiębiorcą), organizacji społecznych do spraw ochrony konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej (stały polubowny sąd konsumencki, mediacja). Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych ww. instytucji. Ważne informacje w tym zakresie można uzyskać pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 
§ 7 Ochrona danych osobowych i ciasteczka

 
1.    Administratorem danych jest firma REMER Remigiusz Miller z siedzibą w Zielonej Górze, Racula - Bojka 6, zarejestrowaną przez Wójta Gminy Zielona Góra pod numerem ewidencyjnym 04757. NIP: 973-088-32-70, REGON: 080354193
2.    Rejestracja w sklepie internetowym Grymel jest dobrowolna i wymaga wyrażenia przez Użytkownika  zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych w ramach sklepu Grymel, w tym na przekazywanie danych podmiotom trzecim współpracujących z Grymel w celu prawidłowej realizacji usługi.
3.    Dane osobowe są przetwarzane w celu obsługi realizacji zamówień, w tym reklamacji oraz obsługi działań Klienta w ramach sklepu Grymel (np. wyrażanie opinii)
4.    Dane przetwarzane przez Grymel to:
                     a) imię i nazwisko Użytkownika
                     b) adres e-mail Użytkownika
                     c) numer telefonu Użytkownika
                     d) lokalizację geograficzną
                     e) dane technicznego urządzenia Użytkownika
                     f)  typ systemu operacyjnego
                    g) typ przeglądarki
                    h) preferencje i wybory Użytkownika
                            i) informacje dotyczące płatności
        5.  Dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom w tym dostawcom
             odpowiedzialny  za obsługę informatyczną, kurierom, firmą obsługującym szybkie
             płatności, bankom, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych).
        6.  Korzystając z serwisu Grymel, Użytkownik wyraża zgodę na zapisania plików cookies lub
             innych tożsamych technologii. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez kliknięcie informacji o
             cookies na dole strony.
       7.  Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia,
            ograniczenia ich przetwarzania
       8.  Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych lub korzystania z innych uprawnień, o których
            mowa powyżej, należy wysłać wiadomość na adres sklep@grymel.pl ze stosownym
            żądaniem.
      9.   Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
            gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.
    10.   Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do
            korzystania ze sklepu Grymel.
    11.   Dane osobowe są przetwarzane na czas istnienia konta założonego przez Użytkownika i
            niezwłocznie usuwane po jego usunięciu. Dane osobowe przetwarzana będą na okres
            niezbędnym do realizacji zamówienia oraz wszelkich roszczeń, w jakim będą wymagać
            tego przepisy prawa.
    12.  Grymel będzie przesyłać Użytkownikowi informacji handlowych (newsletter), osobom
           którym wyraziły na to zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) lub
           podanie swojego adresu e-mail w miejscu na stronie przeznaczonym do tego celu.

§ 8 Postanowienia końcowe
 
1.    Informacje znajdujące się na stronach sklepu Grymel nie stanowią oferty w rozumieniu
     Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych
     na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach
     podanych w opisie produktu.
2.    Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia
     odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

 
 
 
 

Co nas wyróżnia?
offer_top_ten
1
Cena: 899.90 zł
PS4
2
Cena: 179.90 zł
PS4
3
Cena: 189.90 zł
PS5
4
Cena: 279.90 zł
PS4
5
Cena: 169.90 zł
Xbox Series X
6
Niedostępny
Nintendo Switch
7
Niedostępny
Gra Planszowa
8
Cena: 219.90 zł
Nintendo Switch
9
Cena: 149.90 zł
PS4
10
Cena: 119.90 zł
PS4
 

SPRZĘT DLA GRACZY

Pady:

DualShock3, Pad do Xbox 360

Kontrolery ruchowe:

PS3 Move, Xbox 360 Kinect

Konsole:

Xbox 360, Xbox One, PlayStation 3, PlayStation 4

 
sklepy internetowe sklepy internetowe Epro